A  A  A

Kunngjøring Arealutvidelse akvakulturlokalitet Steinflesa

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Leka kommune i Trøndelag

Søker: Mowi Norway AS org. 959 352 887

Søknaden gjelder: Arealutvidelse for akvakulturlokalitet

Søkt størrelse: 

Lokalitet: 30537 Steinflesa

Koordinater:

Midtpunkt anlegg N 65 0   08, 090´    Ø 11 0 30, 959`

 

Søknaden legges ut til offentlig innsyn på teknisk etat i Leka kommune og på kommunens hjemmeside www.leka.kommune.no. 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

 

Eventuelle merknader sendes på e-post: post@leka.kommune.no 

Søknad fra Marine Harvest Norway AS

Trøndelag Fylkeskommune

Anleggsskisser

Anleggssksser2

ASC-undersøkelser

B-undersøkelse

MOM C-undersøkelse

Godkjenningskart

Løyve

Strømmålinger

Vurdering av strømmålinger

Måling av overflate og dimensjoneringsstrøm

Innspill fra Ytre Namdal Miljøpartiet de Grønne


[Tilbake]


 Powered by Makeweb