A  A  A

SOMMERJOBB for skoleungdom 2019

Elever ved ungdomskolen, videregående og voksenopplæringen
SOMMERJOBB for skoleungdom 2019

Elever ved ungdomskolen, videregående og voksenopplæringen

STRANDRYDDING 
Leka kommune søker også i år etter skoleungdom fra 14 år og oppover til ryddeprosjekter i strandsonen. 
Arbeidsperioden er uke 27, 28, 29 og 30, det vil si fra 1. – 26. juli.

Skriv i søknaden hvilke ukenummer du kan jobbe.
Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato, jobberfaring og litt om hvorfor du har lyst til å jobbe med strandrydding.
Søkere som er bosatt i kommunen vil bli prioritert dersom det er flere søkere enn vi kan ta inn. 
Søknadsfrist: mandag 20. mai. 
Søknaden sendes: post@leka.kommune.no eller Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka

STRANDRYDDING i HORTAVÆR
Leka kommune søker i år etter skoleungdom fra 14 år og oppover til rydding av marint avfall i Hortavær. 
Arbeidsperioden er en ukes arbeid (5 dager) i perioden uke 28-29. Arbeidet er væravhengig.

Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato, jobberfaring og litt om hvorfor du har lyst til å jobbe med strandrydding.
Søkere som har tilknytning til Hortavær prioriteres. 
Oppmøtested er Hortavær, og det forutsettes at søkere selv ordner bolig/sted å være i Hortavær.
Søknadsfrist: mandag 20. mai. 
Søknaden sendes: post@leka.kommune.no eller Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka

SKJØTSEL AV KULTURLANDSKAP 
Leka kommune søker etter ungdom som ønsker å ta småoppdrag i Skei Utvalgte Kulturlandskap.
Arbeidsperioden er uke 26, 27, 28, 29 det vil si fra skoleslutt til 19. juli.

Oppgaver er bl.a:
- Vedlikehold/tiltak i Skeisnesset Kultursti og Steinhytta
- Mekanisk bekjempelse av uønskede arter (rynkerose, veitistel, småplanter av sitka)
- Rydding av arealer

Skriv i søknaden når du kan jobbe.
Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato, jobberfaring og litt om hvorfor du har lyst til å jobbe med skjøtselsoppgaver.
Søkere som er bosatt i kommunen vil bli prioritert dersom det er flere søkere enn vi kan ta inn.
Søknadsfrist: mandag 20. mai 
Søknaden sendes: post@leka.kommune.no (ev. Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka)

[Tilbake]


 Powered by Makeweb