A  A  A

Ledige stillinger i Leka barnehage

Søknadsfrist 21.mai 2019


Pedagogisk leder/barnehagelærer – 100 % stilling ledig i perioden 1.august 2019 til 1.april 2020 – ny utlysing

Ansvar og oppgaver

 • Ped.leder har ansvaret for å lede avdelingen i tråd med gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser
 • Bidra til barns helhetlige trivsel og utvikling
 • Ped.leder har ansvaret for planlegging og dokumentasjon på egen avdeling.
 • Bidra til godt samarbeid med foreldre
 • Styreransvar kan påregnes ved dennes fravær

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper                               

 • Interesse for å jobbe med barn
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Strukturert og evne til å jobbe systematisk.
 • Nytenkende og løsningsorientert.

Utdanningskrav

 • Barnehagelærer (førskolelærer)

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet hvis det ikke foreligger søkere som fyller kravene til utdanning.

 

Assistent /fagarbeider i barnehage - 50 % stilling ledig i perioden 1.august 2019 og ut desember 2019. Mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering
 • Medansvar for den helhetlige omsorgen for det enkelte barnet
 • Delta i utviklingen av det sosiale miljøet og læringsmiljøet i barnegruppen
 • Ha oversikt over planer og daglige aktiviteter
 • Være med på å opprettholde og utvikle et godt foreldresamarbeid
 • Delta på møter og kurs som arbeidsgiver pålegger


Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Evne til både å samarbeide og arbeide selvstendig
 • Evne til fleksibilitet
 • God kommunikasjonsevne og norskferdighet
 • Evne til å vise omsorg
 • Evne til å mestre varierte oppgaver
 • Evne til å ta initiativ og aktivisere barn
 • Beherske relevant dataverktøy

 

Utdanning:

 • Barne- og ungdomsarbeider / annen pedagogisk utdanning.

 

Vi tilbyr

Du vil få jobbe sammen med trivelige og kompetente kollegaer i nybygget barnehage. Du får en arbeidshverdag med varierte og spennende oppgaver og ansvar, og god mulighet til å bidra til positiv utvikling av tjenesten og arbeidsmiljøet.

Leka kommune gir sine ansatte god pensjons- og forsikringsordning og tarifflønn

 

Spørsmål kan rettes til styrer: Linda Hansen Ekrem, 99 69 75 36

 

Søknad sendes til: post@leka.kommune.no

Søknad med attester, CV og referanser sendes post@leka.kommune.no

Før tiltredelse må du legge fra tilfredsstillende politiattest.

Søknadsfrist 21.5.2019

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb