A  A  A

Helsestasjon ungdom


Helsestasjon ungdom

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet, kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Du kan også få henvisning videre til spesialist. Helsestasjonen er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten.

 

Målgruppe

Ungdom opp til 20 -25 år

 

Kriterier/vilkår

Ungdom opp til 25 år

 

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis.

 

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å tilby helsestasjon- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

§§ 2-1 og 2-3.
Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasientrettighetsloven kap. 7
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

 

Saksgang

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune - helsestasjon
7994 Leka

 

Klagemulighet:

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

 

Kontaktpersoner

Gunnhild Guttvik

E-post helsesøster 

Telefon:

470 51 135

[Tilbake]


 Powered by Makeweb