A  A  A

Helsestasjon

Helsestasjon

På helsestasjonen får du tilbud om

·         helseundersøkelse

·         barnevaksinasjoner

·         svangerskapskontroll

·         rådgivning om helse, barns utvikling, kosthold med mer

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsestasjonen samarbeider med barnehage, skole og helse- og sosialtjenesten ved behov. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk.

bistand og samarbeid med skole og barnehage

 

Målgruppe

Barn og unge i aldersgruppen 0-20 år, gravide og foresatte

 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

 

Brosjyrer, dokumenter,kart og lignende

Småbarnsforeldres rettigheter
Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen

 

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste.
Helse-og omsorgstjenesteloven
Pasientrettighetsloven kap. 7
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

 

Saksgang

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid enten for hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet ditt. 

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
v/ Helsestasjon
7994 Leka

 

Klagemulighet:

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

 

Kontaktpersoner

Gunnhild Guttvik

E-post helsesøster


Telefon: 

470 51 135

[Tilbake]


 Powered by Makeweb