A  A  A

Heimevernsnemnd

Heimevernsnemnd 2015-2019

I forskrift til Lov om Heimevernet heter det bl.a.:

At det i hver kommune skal være en kommunal heimevernsnemnd med rådgivende myndighet.

 

Kommunestyret oppnevnte i K.sak 61/15 følgende medlemmer til heimevernsnemnda:

 

Leif Pettersen         

Sigbjørg Ulriksen

 

 

Instruks for kommunal heimevernsnemnd

Lov om heimevernet - heimevernloven

[Tilbake]


 Powered by Makeweb