A  A  A

Forliksråd

Forliksråd

Forliksrådet består av 3 valgte lekdommere og like mange varamedlemmer som kommunestyret har valgt for fire år av gangen.

Forliksrådet er den laveste domstolen for mange sivile tvister i Norge

Forliksrådets sekretariatsoppgaver ivaretas av politiet i det området kommunen ligger.

 

Kommunestyret oppnevnte følgende medlemmer i k.sak 61/15 og 5/17:

Forliksrådets funksjonstid utløper 1.12.2020.

 

Bernt Erik Thorvik, leder

Tove Kvaløy

Leif Rune Jensen


Beate Johansen, 1. varamedlem

Ole Henry Hamnes, 2. varamedlem

Kirsti Hoff, 3. varamedlem

 

Leka lensmannskontor

Postadresse: Skei, 7994 Leka

Besøksadresse: Skeisenteret, 7994 Leka

Tel 743 99 000

Fax 743 99 001

 

Forliksråd og namsmenn

www.meddommer.no

[Tilbake]


 Powered by Makeweb