A  A  A

Informasjon til arbeidsgivere - beløpsgrense for innbetaling av arbeidsgiveravgift.

Det fremgår av Skattebetalingslovens forskrift § 10 – 4 – 1, første ledd, første punktum, når det gjelder beregning og innbetaling av arbeidsgiveravgift til folketrygden , at avgiftsbeløp under kr. 100 pr. termin IKKE SKAL INNBETALES.

 

Kirsten Pettersen, skatteoppkrever

[Tilbake]


 Powered by Makeweb