A  A  A

BRANNSJEFEN OG LENSMANNEN ADVARER MOT ØKT BRANNFARE

TOTALT BÅLFORBUD FRA OG MED I DAG

STOR BRANNFARE –

TOTALT BÅLFORBUD I LEKA KOMMUNE FRA 6.JANUAR

 

Fra og med 6.januar 2016 utvides generelt forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark til å gjelde all bruk av åpen ild - også i strandsonen.

Meteorologisk institutt melder om stor gress- og lyngbrannfare i områder lokalt hvor det ikke ligger snø. Dette vil vedvare til det kommer nedbør av betydning.

 

Kommunen v/brannsjefen anser det som nødvendig med forebyggende tiltak og det innføres derfor med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 forbud mot bruk av åpen ild utendørs. Forbudet gjelder også på snødekte arealer da det med rådende vindforhold er stor risiko for brannspredning med gnister.

 

Totalforbudet gjelder inntil videre.

Enhver oppfordres på det sterkeste å opptre forsiktig og respektere forbudet!

 

Brannsjefen i Leka

Lensmannen i Leka            

[Tilbake]


 Powered by Makeweb