A  A  A

Kunngjøring om søknad til offentlig innsyn

Søknad om ny lokalitet Midt-Norsk Havbruk AS

Midt-Norsk Havbruk AS

 

 

KUNNGJØRING

 

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn i Leka kommune:

 

Kommune:                 Leka

Navn på søker:           Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya Fiskeoppdrett AS  

Organisasjonsnr.:       963 867 212

Søknaden gjelder:      Søknad om ny lokalitet                                 

Lokalitet:                    Ny lokalitet Kvingra

Kartref.:                     Flåte:

                                            N: 65°12.344N, 11°33.979Ø

S: 65°12.329N, 11°33.985Ø

V: 65°12.331N, 11°33.970Ø

Ø: 65°12.342N, 11°33.994Ø

Anleggsramme:

N: 65°12.488N, 11°34.215Ø

S: 65°12.135N, 11°34.224Ø

V: 65°12.160N, 11°33.999Ø

Ø: 65°12.463N, 11°34.438Ø

 

Kontaktperson:          Anne Grete Nordalen, Mob: 99165481

 

Søknaden legges ut til offentlig innsyn på teknisk etat i Leka kommune.

Frist for uttalelse til søknad om ny lokalitet er satt til 1 mnd. etter denne kunngjøringen.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til kommunen pr e-post til post@leka.kommune.no 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb