A  A  A

Invitasjon til FRAMTIDSVERKSTED

Tirsdag 18. oktober

 

Kl. 18.00

 

Sted: Lekamøya Spiseri

Leka har et fantastisk ressursgrunnlag og store markedsmuligheter for å lykkes i verdiskaping knyttet til turisme. Gjennom reisemålsprosjektet er det gjennomført mange gode tiltak som vil ha stor betydning for den fremtidige utviklingen.  Leka er satt på kartet både nasjonalt og internasjonalt. Årets sommersesong viser at turiststrømmen er økende. I fremtiden handler det om å strekke seg enda lengre, og bli enige om felles satsing. Lekaværingene må bli enige om hvordan Leka skal satse på reiseliv og hvilken rolle næringsaktørene, kommunen, lokalsamfunnet og andre viktige interessenter skal ha.

Tema som skal diskuteres er:

  • Hvordan skal Leka satse på reiseliv de neste 10 år

  • Hvilken posisjon ønsker Leka å ta i regionen, i Trøndelag, i Norge, og i verden?

  • Hvordan må arbeidet organiseres for å lykkes?

  • Hvordan øke overnattingskapasiteten

    Kystriksveien Reiseliv har fra Leka Kommune og reiselivsprosjektet fått i oppdrag å lage en strategisk handlingsplan for Leka som reisemål.
    Innspillene som dere har kommet med tidligere og som kommer frem på dette møtet, vil bli bearbeidet og tatt med i det videre arbeidet med planen. 

Velkommen!

 

mvh

Per Helge Johansen

 

Ordfører i Leka kommune

Telefon: 74 38 70 25

Mobil: 975 97 663

per.helge.johansen@leka.kommune.no

www.leka.kommune.no

cid:image001.gif@01CE56FB.66DB9650cid:image003.png@01D122D2.4BF04890

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb