A  A  A

Ledige stillinger i Leka kommune

Pleie- og omsorgstjenesten
Ledige stillinger i turnus i Leka kommune:

 

Helsefagarbeider, sykepleier, vernepleier, ev. student. Helsefagarbeider 50 % stilling, vikariat som lyses ut fast fra juli 2017. Vakt hver andre helg. Helsefagarbeider 2 x 13,5 % stilling – fast. Sykepleier 100 % stilling; 10 ukers vikariat fra 29.mars 2017. Sykepleier eller vernepleier i 20 % stilling. Vikariat til 31.12.2017.

 

Leka kommune søker etter helsefagarbeidere, vernepleiere og sykepleiere – ev. studenter- som i samarbeid med andre ansatte har ansvar for at pleie- og omsorgstjenesten i Leka kommune drives på en kvalitativ god og faglig forsvarlig måte. Dette i henhold til lover, forskrifter, vedtatte prosedyrer, kommunens målsettinger og driftsplan.
Tjenesteområdet gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune.
Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det arbeides i turnus og det må påregnes arbeid hver 3. helg.

 

Ansvar/oppgaver

Ordinære arbeidsoppgaver i institusjon og i hjemmetjenesten.

Delta i arbeid med driftsplan og opplæring

Kvalifikasjoner

Autorisasjon som helsefagarbeider/sykepleier/vernepleier, eller dokumentasjon på relevant praksis/ utdanning. Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Søker må kunne arbeide selvstendig og være fleksibel i forhold til endrede arbeidsoppgaver.                                                                                                            

Søker bør ha førerkort.

Det må framlegges politiattest.

 

Vi tilbyr deg
Gode arbeidsforhold, hyggelige kollegaer
Lønn i forhold til gjeldende avtaleverk
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
Leka kommune er en IA-bedrift
Flyttegodtgjørelse iht. kommunens reglement

 

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Leka kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved eventuelt krav om fortrinn, ber vi om at dette legges fram i søknaden.

 

Søknad
Spørsmål ang. stillingene kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy på tlf. 74 38 72 00.

Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes post@leka.kommune.no,

Eventuelt Leka kommune, Personalkontoret, Leknesveien 67, 7994 Leka.

Søknadsfrist 20.februar 2017.

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb