A  A  A

Ledige stillinger i Leka barnehage

Pedagogisk leder 100 % og barne- og ungdomsarbeider/assistent 50 %
Ledig stilling som pedagogisk leder/barnehagelærer.

 

Leka kommune lyser ut 100% fast stilling som pedagogisk leder/barnehagelærer i Leka barnehage fra 1.mai-2017.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ped.leder har ansvaret for å lede avdelingen i tråd med gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser
 • Bidra til barns helhetlige trivsel og utvikling
 • Ped.leder har ansvaret for planlegging og dokumentasjon på egen avdeling.
 • Bidra til godt samarbeid med foreldre
 • Styreransvar kan påregnes ved dennes fravær

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Interesse for å jobbe med barn
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Strukturert og evne til å jobbe systematisk.
 • Nytenkende og løsningsorientert.

 

Utdanning

 • Barnehagelærer (førskolelærer)

 

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet hvis det ikke foreligger søkere som fyller kravene til utdanning.

 

Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som tilsettes i barnehage.

 

Lønn i henhold til gjeldene tariffavtale.

Spørsmål kan rettes til styrer: Linda Hansen Ekrem , 99 69 75 36

 

Søknadsfrist: 20.mars-2017.

Søknad sendes til: post@leka.kommune.no

 

Ledig stilling for barne- og ungdomsarbeider / barnehageassistent

 

Leka kommune lyser ut 50 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider/assistent i Leka barnehage fra 7.august.2017

 

Arbeidsoppgaver

 • Delta i planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering
 • Medansvar for den helhetlige omsorgen for det enkelte barnet
 • Delta i utviklingen av det sosiale miljøet og læringsmiljøet i barnegruppen
 • Ha oversikt over planer og daglige aktiviteter
 • Være med på å opprettholde og utvikle et godt foreldresamarbeid
 • Delta på møter og kurs som arbeidsgiver pålegger


Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Evne til både å samarbeide og arbeide selvstendig
 • Evne til fleksibilitet
 • God kommunikasjonsevne og norskferdighet
 • Evne til å vise omsorg
 • Evne til å mestre varierte oppgaver
 • Evne til å ta initiativ og aktivisere barn
 • Beherske relevant dataverktøy.
 • Søkere med fagbrev foretrekkes

 

Utdanning:

 • Barne- og ungdomsarbeider / annen pedagogisk utdanning.

 

 

Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som tilsettes i barnehage.

Det kan bli gjennomført intervju med aktuelle kandidater.

 

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.

 

Spørsmål kan rettes til styrer Linda Hansen Ekrem, 99697536

 

Søknadsfrist:20.mars-2017

Søknad sendes: post@leka.kommune.no

[Tilbake]


 Powered by Makeweb