A  A  A

Ledige stillinger - lærer

Det søkes etter lærervikar(er) ut skoleåret 2016/17.

Ledige undervisningsstillinger i Leka kommune:

 

Beskrivelse

Leka barne- og ungdomsskole er en 1-10-skole i Leka kommune. Skolen ligger på nordsiden på den vakre øya Leka. Leka er Nord-Trøndelags nordligste kommune.

Skolen har 56 elever fordelt på 40 elever på barnetrinnet og 16 elever på ungdomstrinnet fra og med høsten 2016.

Skolen har et faglig dyktig og utviklingsorientert personale. Skolen har i de siste årene hatt et spesielt fokus på klasseledelse, fysisk aktivitet og lesing i alle fag.

 

 

Leka barne- og ungdomsskole

 

Følgende stillinger er ledig ved Leka barne- og ungdomsskole:

 

 • 50 % vikariat som lærer Leka barne- og ungdomsskole i perioden snarest mulig - 31.07.17

 • 50 % fast vikar i perioden snarest mulig - 31.07.17

 

Stillingene kan om ønsket kombineres til en 100% stilling

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Undervise i fagene norsk, fordypning norsk og Kunst og Håndverk på ungdomstrinnet

 • være en del av skolens team

 •  ta initiativ til, og ha medansvar for utviklingsarbeid på skolen

 • delta i skolens utviklingsarbeid på en positiv måte gjennom aktiv deltagelse på utviklingsmøtene.

 • ta initiativ til, og sammen med andre om å ta ansvar for og løse andre nødvendige oppgaver

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en person som har:

 • lyst og evne til å bidra i en lærende organisasjon

 • stort engasjement og arbeidsglede

 • fagkompetanse for, og erfaring fra, undervisning på barne- og ungdomstrinn.

 • Det er ønskelig med 30 stp eller mer i faget norsk.

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og vilje til å finne løsninger

 • er god til å jobbe både i team og selvstendig og som er målrettet og løsningsfokusert

 • tydelig klasseledelse

 

I utvelgelsen av kandidater vil det bli lagt betydelig vekt på egnethet for stillingen.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler.
Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden.
Ved eventuelle interne rokkeringer kan andre stillinger bli ledige. Søkere med interesse for dette må oppgi dette i søknaden.

                                                                                                                     

 

 • Søknadsfrist: 28.mars 2017
[Tilbake]


 Powered by Makeweb