A  A  A

Ledige stillinger i Leka barnehage

Vikariater til mars 2018 pedagogisk leder og barne- og ungdomsarbeider.
Ledig 40 % stilling i Leka barnehage

som pedagogisk leder/barnehagelærer til mars 2018.

 Arbeidsoppgaver

Ped.leder har ansvaret for å lede avdelingen i tråd med gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser

Bidra til barns helhetlige trivsel og utvikling

Ped.leder har ansvaret for planlegging og dokumentasjon på egen avdeling.

Bidra til godt samarbeid med foreldre

Styreransvar kan påregnes ved dennes fravær

 Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Interesse for å jobbe med barn

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Strukturert og evne til å jobbe systematisk.

Nytenkende og løsningsorientert.

Utdanning

Barnehagelærer (førskolelærer)

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet hvis det ikke foreligger søkere som fyller kravene til utdanning.

Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som tilsettes i barnehage.

Lønn i henhold til gjeldene tariffavtale.

Spørsmål kan rettes til styrer: Linda Hansen Ekrem, 99 69 75 36

Søknadsfrist: 20.april 2017.

Søknad sendes til: post@leka.kommune.no

 

Ledig 50 % stilling i Leka barnehage

for barne- og ungdomsarbeider / barnehageassistent til mars 2018.

Arbeidsoppgaver

Delta i planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering

Medansvar for den helhetlige omsorgen for det enkelte barnet

Delta i utviklingen av det sosiale miljøet og læringsmiljøet i barnegruppen

Ha oversikt over planer og daglige aktiviteter

Være med på å opprettholde og utvikle et godt foreldresamarbeid

Delta på møter og kurs som arbeidsgiver pålegger

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Evne til både å samarbeide og arbeide selvstendig

Evne til fleksibilitet

God kommunikasjonsevne og norskferdighet

Evne til å vise omsorg

Evne til å mestre varierte oppgaver

Evne til å ta initiativ og aktivisere barn

Beherske relevant dataverktøy.

Søkere med fagbrev foretrekkes

 Utdanning:

Barne- og ungdomsarbeiderutdanning er ønskelig.

Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som tilsettes i barnehage.

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.

Spørsmål kan rettes til styrer Linda Hansen Ekrem, 99697536

Søknadsfrist:1.mai 2017

Søknad sendes: post@leka.kommune.no

[Tilbake]


 Powered by Makeweb