A  A  A

Høring av Felles overordnet rusmiddelpolitisk handlingsplan i Ytre Namdal

Formannskapene i Leka, Nærøy og Vikna har vedtatt at utarbeidet forslag til felles overordnet rusmiddelpolitisk handlingsplan m/ vedlegg legges ut til høring i perioden fram til 1. september 2017.

Høringsutkast:

Felles overordnet rusmiddelpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitiske retningslinjer i Ytre Namdal


Søknadskjema for skjenkebevilling


Arbeidsgruppa oppfordrer alle innbyggere i Leka, Nærøy og Vikna til å bruke høringsperioden til å komme med innspill til planutkastet i høringsperioden.

                                                                                                                                                                                                                                           

Målet er et omforent og felles vedtak som sikrer like alkoholpolitiske retningslinjer og et felles langsiktig forebyggende arbeid på rusfeltet i Ytre Namdal.

 

Høringsinnspillene sendes til Reidun.Korssjoen@naroy.kommune.no

 

 

Vennlig hilsen

 

Reidun G. Korssjøen

Samhandlingskoordinator

Tlf. 412 33 057/ 74 38 26 28

[Tilbake]


 Powered by Makeweb