A  A  A

Ledig stilling for lærer i VO

Ledig fra 1.august 2017
Lærer - voksenopplæringaLedige undervisningsstillinger i Leka kommune: 

Følgende stilling er ledig ved Leka voksenopplæring fra og med 01.08.2017: 

Voksenopplæring 

 
  • Lærer - 80% midlertidig stilling ledig som lærer for voksenopplæringen i Leka kommune i perioden 01.08.17-31.07.18
  • Ansvar for norsk- og samfunnskunnskapsundervisning for elever ved Leka voksenopplæring
  • Tilsettings-, lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov, forskrifter og avtaleverk.  Arbeidstaker tilsettes i Leka kommune. 
  • Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner, bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen. Vi gjennomfører intervju med aktuelle kandidater. 
  • I henhold til opplæringsloven vil det bli krevd framlagt politiattest ved ansettelse. 
  • Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor ved Leka voksenopplæring. 
  • Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7 og HTA kap 1 § 2.3.
  • Ved interne omrokkeringer i kommunen kan det bli nye ledige stillinger. Vennligst oppgi eventuell interesse for dette søknad.                                                                                                                          
  • Søknad vedlagt CV, attesterte kopier av vitnemål og attester, samt kontaktinformasjon til referanser sendes: Leka kommune, Personalkontoret, Leknesveien 67, 7994 Leka eller post@leka.kommune.no

 
  • Søknadsfrist: 26.juli 2017
Kilde A.NO
[Tilbake]


 Powered by Makeweb