A  A  A

Ledig stilling for sykepleier

60 % stilling, ett års vikariat
Ledig stilling for sykepleier i perioden 14.8.2017-15.6.2018 
Sykepleier 60 %  stilling 

Den som tilsettes skal være med og bidra til planlegging, utvikling og kvalitetssikring av tjenesten i tråd med kommunens målsettinger. 

Vi søker utdannet personell med relevant praksis for tjenesteyting til brukere i og utenfor institusjon. 

Det er ønskelig med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. 

Søker må ha førerkort for bil klasse B, og beherske elektronisk verktøy. 

Søker må være god til å kommunisere og samarbeide, og være fleksibel ved endring av arbeidsoppgaver og lignende. Søker må beherske norsk muntlig på et tilfredsstillende nivå. 

Personlig egnethet vil vektlegges, og aktuelle kandidater blir intervjuet. 

Leka kommune tilbyr spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, god pensjons- og forsikringsordning og lønn etter tariffavtale.  

Flyttegodtgjørelse ytes i henhold til kommunens reglement. 

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7 og HTA kap 1 § 2.3. 

Ved interne omrokkeringer i kommunen kan det bli nye ledige stillinger. Vennligst oppgi eventuell interesse for dette søknad.  

Spørsmål om stillingene kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy, tlf. 74 38 72 17. 

Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes 

Leka kommune, Personalkontoret, Leknesveien 67, 7994 Leka eller post@leka.kommune.no
[Tilbake]


 Powered by Makeweb