A  A  A

Ledige stillinger for badevakter

Offentlig bading
TO BADEVAKTER – offentlig bading

 

Ansvars- og arbeidsområde

-        Kveldsarbeid med ca. 5,5 timer i uka på mandager og fredager mellom høst- og

          påskeferie. På årsbasis utgjør dette ca. 7 % stilling.

-         Hovedansvarsområde er vakt ved basseng og i garderobene.

Kvalifikasjoner

-         Den som tilsettes må være svømmedyktig.

-         Det skal tilsettes en mannlig og en kvinnelig badevakt på grunn av at deler av

          oppgavene er tilsyn i garderobene.

-         Det er krav om bestått førstehjelp/livredningskurs. Søkere med kompetanse på

          området og nødvendige kurs vil kunne foretrekkes, men opplæring kan gis.

-         Personlige egenskaper blir vektlagt.

-         Politiattest må fremlegges ved tiltredelse.

Vi tilbyr:

Trivelige arbeidsforhold og gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter

tariffavtale.

 

Søknad med CV, bekreftede attester og vitnemål sendes til Leka kommune,

personalkontoret, Leknesveien 67, 7994 Leka eller elektronisk til

post@leka.kommune.no

Søknadsfrist: 26.7.2017.

Spørsmål kan rettes til kulturkontoret, tlf. 74 38 70 20.

[Tilbake]


 Powered by Makeweb