A  A  A

Søknadsfrist spillemidler

Fristen er noe forlenget  -
Søknadsfrist for å søke spillemidler er 1. oktober. (for 2017 er fristen forlenget til 15. november)  For informasjon om spillemidler og hva det kan søkes om midler til - samt søknadsskjema, finner du ved å gå inn på linken under.

 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/id487436/

[Tilbake]


 Powered by Makeweb