A  A  A

Ledig stilling for lærer i VO

Ledig stilling fra 1.1.2018
Ledige undervisningsstillinger i Leka kommune:

 

Følgende stilling er ledig ved Leka voksenopplæring fra og med 01.01.2018:

 

Voksenopplæring

 

 

·        Lærer – 65% midlertidig stilling ledig som lærer for voksenopplæringen i Leka kommune i perioden 01.01.18 - 31.07.18, med mulighet for forlengelse til 31.07.2019

·        Ansvar for norsk- og samfunnskunnskapsundervisning og /eller grunnskoleopplæring for voksne ved Leka voksenopplæring

  • Tilsettings-, lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov, forskrifter og avtaleverk.  Arbeidstaker tilsettes i Leka kommune. 
  • Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner, bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen. Vi gjennomfører intervju med aktuelle kandidater. 
  • I henhold til opplæringsloven vil det bli krevd framlagt politiattest ved ansettelse. 
  • Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor ved Leka voksenopplæring. 
  • Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7 og HTA kap 1 § 2.3.
  • Ved interne omrokkeringer i kommunen kan det bli behov for nye ledige stillinger. Vennligst oppgi eventuell interesse for dette søknad.                                                                                                                         
  • Søknad vedlagt CV, attesterte kopier av vitnemål og attester, samt kontaktinformasjon til referanser sendes: Leka kommune, Personalkontoret, Leknesveien 67, 7994 Leka eller post@leka.kommune.no

 

  • Søknadsfrist: 11.desember 2017
[Tilbake]


 Powered by Makeweb