A  A  A

Invitasjon til kveldsmøte med Innovasjon Norge mandag 8. januar 2018.

Bruksutbygging og innovasjon i Landbruket


Sted: Lekamøya Spiseri

Tid: Kl.19:05 – 21:00

 

Alle som har tanker om innovasjon/utvikling av drifta si inviteres til møte.

 

Lisa Salin Brøndbo fra Innovasjon Norge vil holde innlegg og fortelle om ulike muligheter:  

  • hva og hvordan innovasjon Norge kan bidra når man skal utvide fjøset, både finansiering med lån og tilskudd

  • hvilke trender vi ser i Trøndelag, litt om framtidsutsikter og ny teknologi,

  • litt om søknadsprosess, byggeprosess og generelt hva som rører seg

m.m.

 

Mulighet for 1-til-1 møte eller gårdsbesøk tirsdag den 9. januar

For de som går med konkrete planer og som ønsker 1-til-1-møte med Lisa S. Brøndbo, kan dette foregå etter møtet.

Det er mulighet for 1-1-møte etv. også gårdsbesøk dagen etter (tirsdag 9. januar).

Ber om at dere melder inn i god tid på forhånd om dere ønsker samtale eller gårdsbesøk.

 

Påmelding

Det serveres påsmurte smørbrød og kaffe.

Ber om tilbakemelding til landbrukskontoret innen tirsdag den 2. januar fra alle de som kommer på kveldsmøtet, så vi kan bestille rett mengde mat.

 

Velkommen

 

Mvh

Kristin Floa
Leka kommune I Landbrukskontoret
Telefon +47 743 87017
Mobil +47 950 31415

[Tilbake]


 Powered by Makeweb