A  A  A

LEDIGE STILLINGER - LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGA

Skoleåret 2018/19

Lærer ved Leka voksenopplæring

 

Følgende stilling er ledig ved Leka voksenopplæring fra og med 01.08.2018:

Lærer på voksenopplæringen

 

  • Lærer 130 prosent midlertidig stilling i perioden 01.08.18-31.07.19

  • Arbeidsoppgavene vil være undervisning i norsk og samfunnskunnskap innenfor introduksjonsprogrammet for flyktninger og undervisning i grunnskolefag som forberedelse til grunnskoleeksamen

  • Søker må ha pedagogisk utdanning og relevant faglig bakgrunn innenfor fagene norsk og samfunnskunnskap. Det er også ønskelig at søker har utdanning i ett eller flere av grunnskolefagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving

  • Søker må ha erfaring med differensiert undervisning, og erfaring med å jobbe med fremmedspråklige elever vil vektes tungt ved ansettelsen

  • Det er en stor fordel om søker har interesse for friluftsliv og bruk av lokalmiljøet som en del av undervisningen

  • I grunnskolefagene følger vi læreplan for 10. klasse, og søker må ha erfaring med å planlegge undervisning med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen.

  • Tilsettings-, lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov, forskrifter og avtaleverk.  Arbeidstaker tilsettes i Leka kommune.

  • Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner, bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen. Vi gjennomfører intervju med aktuelle kandidater.

  • I henhold til opplæringsloven vil det bli krevd framlagt politiattest ved ansettelse.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til teamleder Jorunn Gran ved Leka voksenopplæring på telefon 91364049 eller e-post jorunn.gran@leka.kommune.no. Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7 og HTA kap 1 § 2.3. Ved interne omrokkeringer i kommunen kan det bli nye ledige stillinger. Vennligst oppgi eventuell interesse for dette i søknaden.                                                                                                                   

Søknad vedlagt CV, attesterte kopier av vitnemål og attester, samt kontaktinformasjon til referanser sendes: post@leka.kommune.no

 

  • Søknadsfrist: 20. april 2018

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb