A  A  A

LEDIG STILLING - RÅDGIVER

Fast stilling innen oppvekst og voksenopplæring

Rådgiver innen oppvekst og VO i Leka kommune

Leka kommune ligger midt mellom Nordkapp og Lindesnes, pent plassert på hver sin side av Lekafjorden.

Med 55 årsverk yter kommunen de aller fleste tjenester selv til våre knapt 600 innbyggere. Mangfold og variasjon karakteriserer landskap, vær og folk. Bli bedre kjent via www.leka.kommune.no eller en av de mange sidene/gruppene som lekværinger og gutvikværinger har på Facebook.

Fast 100 % stilling

Leka barne- og ungdomsskole har 55 elever fordelt på ti klasser, en lærerstab med god kompetanse, og tilbud om SFO og leksehjelp. Barnehagen drives i nyrenovert og utvidet lokale, hvor femten barn fra ett år og opp til skolealder er fordelt på henholdsvis små- og storbarnsavdeling.

Musikk- og kulturskolen er populær, og erfaringsmessig en god start for mange som fortsetter med musikk som jobb eller privat.

Voksenopplæringen har mellom femten og tjue elever. En del av elevene er ordinære innflyttere fra fremmedspråklige land, mens en større andel er elever som kom hit som flyktninger. Felles for alle er stort engasjement og bratt læringskurve.

Rådgiver vil samarbeide tett med rektor, barnehagestyrer, teamleder for voksenopplæringa og andre ansatte.

Stillingen ligger på kommunenivå og er direkte underlagt rådmannen.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling innen oppvekst og voksenopplæring

 • Pådriver i pedagogisk utviklingsarbeid

 • Rådgivnings- og støttefunksjon i skole- og barnehagespørsmål overfor rektor og barnehagestyrer

 • Saksbehandling

 • Rapportering

 • Rekruttering

 • Budsjettarbeid

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høgskole/universitet – fortrinnsvis pedagogisk

 • Erfaring fra saksbehandling, utredningsarbeid og prosjektarbeid

Vi ønsker en medarbeider som

 • Arbeider målrettet, strukturert og selvstendig

 • Ser helheten i organisasjonen og spiller på lag 

 • Er engasjert og fleksibel

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt ved utvelgelse av kandidat til stillingen.

Søknad med attesterte kopier av vitnemål og attester sendes til post@leka.kommune.no

For spørsmål om stillingen, kontakt rådmann Solveig Slyngstad, telefon 92046451 eller personalkonsulent Kirsti Hoff, telefon 97960687.

Søknadsfrist 20.april 2018

[Tilbake]


 Powered by Makeweb