A  A  A

Ledig stilling for sykepleier

Sykepleier i turnus 60 % fast og inntil 40 % midlertidig stilling ledig fra 1.august 2018

Sykepleier inntil 100 % stilling, 60 % fast og inntil 40 % midlertidig.

 • i turnus med arbeid hver 3. helg.

  Tiltredelse 1.8.2018.

  Stillingen er underlagt sykepleiesjef.

   

  Vi søker utdannet sykepleier eller person som har annen relevant 3-årig høgskoleutdanning.

  Vedkommende må ha relevant praksis for tjenesteyting til brukere i og utenfor institusjon.

  Søker som har kunnskap om hverdagsrehabilitering vi kunne bli foretrukket; alternativt at vedkommende i samråd med leder tilegner seg slik kompetanse i rimelig tid etter tilsetting.

Den som tilsettes må ha førerkort for bil klasse B og beherske ulike elektroniske verktøy.

Vedkommende må beherske norsk muntlig på tilfredsstillende nivå, være god til å kommunisere og samarbeide, og være fleksibel ved endring av arbeidsoppgaver.

Den som tilsettes skal være med å bidra til planlegging, utvikling og kvalitetssikring av tjenesten i tråd med kommunens målsettinger.

 

Personlig egnethet vil vektlegges, og aktuelle kadidater kan blir intervjuet.

 

Leka kommune tilbyr spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, god pensjons- og forsikringsordning

og lønn etter tariffavtale. Sykepleiere får dessuten 6 års antesipert lønnsansiennitet. Flyttegodtgjørelse ytes i henhold til kommunens reglement.

 

Spørsmål om stillingene kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy på tlf. 74 38 72 00/ 909 74 041

 

 

Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes post@leka.kommune.no

 

Søknadsfrist 15.5.2018.

 

Det tas forbehold om fortrinnsrett til stilling for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7 og HTA kap 1 § 2.3.

[Tilbake]


 Powered by Makeweb