A  A  A

Leka - Årets Turbokommune

UKM-Norge har kåret Leka til Årets Turbokommune 2018 i Trøndelag - Region Nord

Prisen deles ut til den kommunen som har gjort en ekstra innsats i forhold til rekruttering og samarbeid fra 2017 til 2018. Prisen som er på 5000 korner er øremerket UKM-arbeid.

Hensikten med prisen er å motivere til økt innsats i rekrutteringsarbeidet i kommunene, og å påskjønne de som har gjort noe ekstra.


Dette viser at godt samarbeide på tvers av områder og ansvar gir resultater.

Leka kommune er stolt mottaker av prisen - og vil rette en stor takk til alle som har stilt opp og bidratt for at dette ble en realitet.
[Tilbake]


 Powered by Makeweb