A  A  A

Høring: Planprogram for Kystsoneplan for Namdalen, inkludert Roan, Åfjord og Bjugn

Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn

Planprogram for Kystsoneplan for Namdalen, inkludert Roan, Åfjord og Bjugn

Vedtak i kommunene om planprogram[Tilbake]


 Powered by Makeweb