A  A  A

Ledig stilling i Leka kommune

SYKEPLEIESJEF 

Med forbehold om politisk godkjenning, lyser vi ut

100 % stilling som sykepleiesjef i ett år fra 1.10.2018. Det kan bli mulighet for forlengelse.

 

Leka sykestue er en sykeheim med 10 faste sengeplasser i enerom, kommunalt akutt døgntilbud og mottak av tidlig utskrevede sykehuspasienter. Kommunelegen går visitt regelmessig, og er ellers tilgjengelig etter behov. Legekontoret er i samme bygning.

Fysioterapeut og tannlegekontor er også i samme bygning. Tannlege og tannpleier har faste kontordager, og tilbyr blant annet hjelp til institusjonsboere og andre som kan ha problemer med å reise til tannlege.

 

Organisasjon, ansvar og oppgaver:

Som sykepleiesjef får du en jobbhverdag sammen med kompetente og trivelige ansatte, og du får erfare hvordan en liten organisasjon jobber effektivt og løsningsorientert, både innenfor og på tvers av fagområder. Leka kommune har fokus på kompetanseheving og utvikling generelt, og du kan som sykepleiesjef være med på denne prosessen på ditt område.

Leka kommune har flat struktur og stillingen rapporterer direkte til rådmannen. I tillegg til sykepleiesjef i hel stilling, er det tilsatt assisterende sykepleiesjef som utgjør 20 % stilling.

Den som blir tilsatt vil få et variert og utfordrende arbeid innenfor et bredt fagområde. 

Stillingen har overordnet faglig og administrativt ansvar for resultat, økonomi/ budsjett og personell.  Lederansvar for hjemmebaserte tjenester inkludert BPA, institusjon med kjøkken og vaskeri, psykisk helsevern, ansvarsreformen og koordinering av rehabilitering. 

 

Kvalifikasjonskrav:

Autorisert sykepleier med lederutdanning og ledererfaring. Manglende lederutdanning kan delvis kompenseres med relevant erfaring.

Vi ønsker en engasjert, positiv og målrettet leder som samarbeider godt med alle nivåer i organisasjonen. Personlig egnethet vektlegges ved tilsetting.

 

Andre forhold:

Aktuelle kandidater kalles inn til intervju. Tilsetting skjer på de vilkår som følger av gjeldende sentrale lover, regler og avtaler, samt kommunale vedtekter.

I og med at dette er en lederstilling, avtales det personlig lønn.

 

Hvis du har spørsmål om stillingen, så ring oss på 74 38 70 00, eller send epost!

 

Søknad med CV, referanser og kopi av attester sendes post@leka.kommune.no

Søknadsfrist 15.august 2018

[Tilbake]


 Powered by Makeweb