A  A  A

Ledige stillinger

RENHOLDERE - TO FASTE STILLINGER , HVER PÅ 40 %

Det lyses ut to faste 40 %-stillinger for renholdere med oppstart ca.1.september.

Stillingene lar seg i utgangspunktet ikke kombinere, da de begge utføres på ettermiddag.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

Daglig renhold i barnehagen og skolen, samt periodisk renhold -hovedrengjøring. Den som får stillingen kan unntaksvis måtte påregne å bli omplassert til renhold ved andre bygninger, for eksempel når en ikke får inn vikarer.

 

Kvalifikasjoner:

Fagbrev er en fordel, men ikke et krav for å få stillingene. Erfaring fra renhold av kommunale bygg er en stor fordel. Personlig egnethet vil være en viktig faktor ved utvelgelse av kandidater til stillingen/-e.

Den som ansettes må ha god evne til å kommunisere/samarbeide med ledelsen og med kollegaer på drifts- og vedlikeholdsområdet. Renholder er en fast og viktig del i hverdagen på skolen og i barnehagen, og det er viktig at vedkommende evner å bidra til å bygge gode relasjoner med barn/ungdommer og ansatte.  

 

Andre forhold:

Aktuelle kandidater kan kalles inn til intervju. Tilsetting skjer på de vilkår som følger av gjeldende sentrale lover, regler og avtaler, samt kommunale vedtekter.

Den som tilsettes vil få lønn i henhold til tariffavtale.

Leka kommune tilbyr god pensjons- og forsikringsordning.

 

Hvis du har spørsmål om stillingen, så ring oss på 74 38 70 00, eller send epost.

Søknad med CV, referanser og kopi av attester sendes post@leka.kommune.no

 

Søknadsfrist 15.august 2018

 

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7 og HTA kap 1 § 2.3.

[Tilbake]


 Powered by Makeweb