A  A  A

LEDIG STILLING FRA 1.JANUAR 2019

REKTOR VED LEKA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Rektorstilling ledig fra januar 2019


Leka er en trivelig kystkommune i Nord-Trøndelag. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker og Leka fikk i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål. 
Leka kommune har barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og et aktivt kulturliv. 
Kommunen har 570 innbyggere, et budsjett på 55 millioner, og 75 ansatte som utøver 55 årsverk. De fleste tjenestene driftes av kommunen selv, resten via nabokommuner eller IKS. 

 

Ved Leka barne- og ungdomsskole er det rundt 55 elever fra 1. til 10. klasse og en meget kompetent og trivelig lærerstab. Skolebygningen inkluderer skolekjøkken, svømmehall, idrettshall og folke-/skolebibliotek.

Skolelunsjen er svært populær, og tilbys alle elever tre ganger i uka året rundt.

 

Fast 100 % stilling som rektor ved Leka barne- og ungdomsskole

er ledig fra 1.januar 2019.

Rektor er skolens øverste leder med fag-, personal- og økonomiansvar, og rapporterer til rådgiver skole/oppvekst i kommunen.

 

 • Arbeidsoppgaver

  • lede og motivere

  • til faglig og pedagogisk utviklingsarbeid

  • utøve god personal- og økonomiledelse

  • sørge for at skolen drives i samsvar med politiske føringer

 • Kvalifikasjonskrav

  • pedagogisk kompetanse – høgskole-/universitetsnivå

  • ledererfaring

  • erfaring fra skoleutviklingsarbeid er ønskelig

  • rektor-/lederutdanning er ønskelig

  • god kjennskap til offentlig sektor

 • Personlige egenskaper

  • Vi søker en rektor med stort engasjement og arbeidskapasitet som evner:

   • å sette elevenes læring og læringsresultater i sentrum for skolens arbeid

   • å være en tydelig og klar leder med mål og visjon for skolens utvikling

   • å motivere ansatte og elever til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø

   • å ta initiativ til pedagogisk og administrativ nytenkning, og til å gjennomføre nødvendige endringer

   • å være lojal overfor politiske og administrative beslutninger

 

Aktuelle kandidater kalles inn til intervju.

Tilsetting skjer på de vilkår som følger av gjeldende sentrale lover, regler og avtaler, samt kommunale vedtekter. Lønn etter avtale. Leka kommune tilbyr god pensjons- og forsikringsordning.

Søknadsfrist: 25.10.2018

Send din søknad til post@leka.kommune.no

Kontaktperson: 

Rådgiver skole/oppvekst Astrid Karlsdatter Kalvik

Telefon: 48038791

e-post: astrid-karlsdatter.kalvik@leka.kommune.no

[Tilbake]


 Powered by Makeweb