A  A  A

Kunngjøring - høringsfristen er forlenget til 18.januar.

Biomasseutvidelse Kvingra

Midt-Norsk Havbruk AS

 

 

KUNNGJØRING

 

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn i Leka kommune:

 

Kommune:                  Leka

Navn på søker:            Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya Fiskeoppdrett AS

Organisasjonsnr.:        963 867 212

Søknaden gjelder:       Biomasseøkning til 7020 tonn                               

Lokalitet:                    Lokalitet 36457 Kvingra

Kartref.:                      Anleggets senterpunkt:

                                    65⁰12.190’N, 11⁰34.140’Ø

 

Kontaktperson:           Anne Grete Nordalen, Mob: 99165481

Kontaktadresse:          post@leka.kommune.no 

Søknaden legges ut til offentlig innsyn på teknisk etat i Leka kommune og på kommunens hjemmeside www.leka.kommune.no. 

 

Frist for uttalelse til søknad om biomasseøkning er satt til 1 mnd. etter denne kunngjøringen – 11.1.2019.

 

Eventuelle merknader sendes på e-post: post@leka.kommune.no 

 

Søknad fra Midt-Norsk Havbruk AS om biomasseutvidelse 6.11.2018

     Begrunnelse for søknad - behov for lokalitet

     Sammenstilling av IK-system

     Beredskapsplan

     Forundersøkelse ved Kvingra 2016-2018

Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune

Melding om vedtak i Leka formannskap sak 104/18, 7.12.2018

      
[Tilbake]


 Powered by Makeweb