A  A  A

Leka kommunestyre

Reglement for Leka kommunestyre

Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Folkevalgt

 

Faste medlemmer:

SP  Per Helge Johansen, ordfører 743 87 025 / 975 97 663

SP  Kristin Floa, varaordfører 743 87 017 / 950 31 415

SP  Ole Kristian Holand

SP  Sindre Helmersen

SP  Linda Garstad (permisjon til juni 2018)

SP  Kristin Hagen Fjeldstad

SP  Leif Rune Jensen

SP  Maja Moen Furre

SP  Ole Annfinn Helmersen

SP  Leif Pettersen (til juni 2018)

AP  Aina Hege Haug

AP  Arnfinn Holand

AP  Bjørn Arne Laugen

V    Åsmund Nilsen

V    Remi Andre Thorsen

SV  Mari-Anne Hoff


Varamedlemmer:

SP   Bjørn Terje Hansen

SP   Åsmund R. Johansen Aune

SP   Louise Holmberg-Holand

SP   Ida Synnøve Skorstad

SP   Lars Einar Garstad

SP   Birgitte Strand Helmersen

SP   Jon Håkon Holand

SP   Bodil Blix Auståker

AP   Jacob Andreas Sandvik

AP   Erna Helene Borgan

AP   Arne Leif Fjellseth

AP   Silje Marie Fjellseth

AP   Arne Wilhelm Fjellseth

AP   Ellen Margrethe Frisendal

V     Jostein Hiller

V     Rigmor Irene Reppen

V     Inger Annie Kvaløy

V     Vidar Furre

SV   Petter Konrad Sandvik

SV   Steinar Garstad

SV   Per Malvin Sandvik[Tilbake]


 Powered by Makeweb