A  A  A

Leka formannskap

Reglement for Leka formannskap

Reglement for godtgjøring til folkevalgte

 

Leka formannskap2015-2019:


Faste medlemmer:

SP Per Helge Johansen, ordfører       743 87 025 / 975 97 663

SP Kristin Floa,             varaordfører 743 87 017 / 950 31 415

SP Ole Kristina Holand

AP Bjørn Arne Laugen

V   Åsmund Nilsen


Varamedlemmer:

SP Linda Garstad, permisjon til juni 2018

SP Sindre Helmersen

SP Ole Annfinn Helmersen

SP Maja Moen Furre

SP Leif Rune Jensen

AP Arnfinn Holand

AP Aina Hege Haug

SV Mari-Anne Hoff

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb