A  A  A

Vegvedlikehold

Veivedlikehold


Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Det kan for eksempel være hull i veien, manglende gatelys eller behov for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for riksveiene. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem.

Oppgaver kan være:

·       Feiing og renhold

·       Fjerning av søppel

·       Klipping av vegetasjon

·       Rydding i kraftsoner

·       Veioppmerking og skilting

·       Brøyting og strøing om vinteren

Omfanget av disse oppgavene vurderes ut fra behov og kommunens økonomi. Hvis veiens tilstand er slik at det oppstår skader eller ulykker, gjelder de allminnelige erstatningsregler. 

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Nasjonal vegdatabank

 

Lover og retningslinjer

Forurensningsloven § 81
Veglova kap. III

 

Saksgang

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka

 

Kontaktpersoner

Solveig Slyngstad

(Rådmann)
E-post
Telefon: 92046451

[Tilbake]


 Powered by Makeweb