A  A  A

Kommunal bolig

Kommunal bolig


Kommunen er forpliktet til å opprette ordninger som skal hjelpe vanskeligstilte med å få tak i bolig, men den enkelte har ikke noe krav på å få en bolig.

 

Målgruppe

Vanskeligstilte

Vanskeligstilte på boligmarkedet (førstegangsetablerere, funksjonshemmede, eldre, økonomisk vanskeligstilte).

 

Saksgang

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om kommunal bolig.

 

Søknadsfrist:

Søknader behandles fortløpende.

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka

 

Kontaktpersoner

Sandra Kvernø

(sykepleiesjef)
E-post
Telefon:

475 15 391

[Tilbake]


 Powered by Makeweb