A  A  A

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg


Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg minimum hvert fjerde år. Hvor ofte det skal feies, avhenger av boligens oppvarmingssystem, sotmengde mv. Tjenesten gjelderåde helårsboliger og fritidsboliger.

 

Målgruppe

Eiere av bygninger med pipe

 

Kriterier/vilkår

Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Er feieren avhengig av løs stige for å komme opp på taket, skal eieren sørge for at stige er tilgjengelig. 

 

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se også forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kapittel 7 og 2.

Brann- og eksplosjonsvernloven § 11
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.
Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

 

Saksgang

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Eiere av helårsbolig med pipe/ildsted som er registrert i kommunens eiendomsregister, vil automatisk bli kontaktet. Hvis du monterer ny pipe eller ildsted i en bolig som tidligere ikke har hatt dette, må du sende melding til kommunen. Du får vanligvis  varsel om feiing eller tilsyn i postkassen din dagen før. Hvis tidspunktet ikke passer, kan du avtale et nytt tidspunkt med feieren. Hvis det ikke er klargjort for feiing (enten ved at noen er til stede, stige er lagt frem eller det på annen måte er gitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiingen ikke bli utført. Hvis du ikke har gjort ny avtale mens feieren er i området, må du regne med å vente til neste runde. Ta derfor kontakt med feieren snarest mulig!

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka

 

Søknadsbehandling:

Feieren skal vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi deg en skriftlig tilbakemelding med frist for å rette eller frist for å gi tilbakemelding om når retting blir gjort. Tilsynsmyndigheten kan gi de nødvendige pålegg hvis dette ikke skjer.

 

Klagemulighet:

Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, så ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.

 

Kontaktpersoner

Leif Pettersen

(Arbeidsleder)
E-post
Telefon: 

958 26 528

[Tilbake]


 Powered by Makeweb