A  A  A

Musikk-/kulturskole

Kulturskole - opptak 

Beskrivelse av tilbud kommer etter hvert.

 

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

 

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Norsk kulturskoleråd

 

Lover og retningslinjer

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge.

Forvaltningsloven
Opplæringslova § 13-6

 

Saksgang

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknadsskjema vil bli delt ut på skolen.

 

Søknadsskjema:

Kommer

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune

Leknesveien 67
7994 Leka

eller 

post@leka.kommune.no


 


[Tilbake]


 Powered by Makeweb