A  A  A

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Er du funksjonshemmet, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

 

Kriterier/vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

 

Samarbeidsparter

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

 

Pris for tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen
Informasjon om ledsagerbevis

 

Lover og retningslinjer

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.
Forvaltningsloven

 

Saksgang

 

Vedlegg:

Passfoto

 

Søknaden sendes til:

NAV Leka

7994 Leka

 

Søknadsbehandling:

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

 

Kontaktpersoner

NAV
Telefon: 55 55 33 33

[Tilbake]


 Powered by Makeweb