A  A  A

Leksehjelp i grunnskolen

Leksehjelp i grunnskolen

Elever på 4. - 10. årstrinn har rett til leksehjelp. Leksehjelpen skal gi elevene hjelp med skolearbeidet, og regnes ikke som en del av opplæringen. Det er frivillig om man vil delta, men kommunen plikter å tilby leksehjelp. Kommunen skal sørge for at elevene i leksehjelpen har et forsvarlig tilsyn og at det psykososiale miljøet er godt.

Formålet med leksehjelpen er å gi elevene opplevelsen av å mestre skolearbeidet og å utjevne sosiale forskjeller.

I Leka kommune ytes leksehjelp hver mandag og torsdag fra kl. 1430 til kl. 1530.

 

Kriterier/vilkår

·       Hvert årstrinn skal minimum ha én time leksehjelp per uke

·       Tilbudet kan ikke avgrenses til elever som har ekstra behov for opplæring

·       Det er ikke noe krav om at leksehjelperne skal ha pedagogisk kompetanse

·       Elevgruppen skal ikke være større enn at den enkelte eleven blir fulgt opp individuelt

 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

 

Lover og retningslinjer

Opplæringslova 13-7a
Forskrift til opplæringslova kap. 1A

 

Saksgang

Søknadsskjema

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka

 

Klagemulighet:

Elever og foreldre kan be om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis vedtak ikke er fattet innen rimelig tid, kan du allikevel klage som om vedtak er gjort.

 

Kontaktpersoner

Rektor

E-post

Telefon Leka skole: 

476 15 097

[Tilbake]


 Powered by Makeweb