A  A  A

Leirskoleopphold

Leirskoleopphold

En del av undervisningstiden i grunnskolen kan legges til en leirskole. I så fall vil dette være del av den obligatoriske grunnskoleopplæringen. Skolen har ingen plikt til å tilby opphold på leirskole, men det er vanlig at elevene drar på leirskole sammen med læreren sin en gang i løpet av grunnskolen. Undervisningen vil i stor grad foregå utendørs, enten på fjellet eller ved sjøen der leirskolen ligger.

Det praktiske opplegget knyttet til turen vil bli drøftet med foreldrene på forhånd.

 

Pris for tjenesten

For eleven er leirskoleoppholdet gratis.

 

Lover og retningslinjer

Se opplæringslova §§ 2-3 og 2-15

Opplæringslova kap. 2
Fortsatt lov med skoleturer
Rett til gratis grunnskoleopplæring (rundskriv)

 

Saksgang

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Leka skole samarbeider med Sørli skole om leirskoleopphold.

Leirskoleopphold er lagt til mellomtrinnet.

5.- 6. og 7. klasse resier sammen til Sørli i februar hvert tredje år.

5.- 6. og 7. klasse ved Sørli skole kommer til Leka i juni hvert tredje år.

 

Kontaktpersoner

Jon Einar Kristensen

(Rektor)
E-post
Telefon: 948 66 790

[Tilbake]


 Powered by Makeweb