A  A  A

Hjemmeundervisning

Hjemmeundervisning

Foreldre til elever i grunnskolen kan undervise sine barn hjemme hvis de mener at dette er best ut fra ideologiske eller religiøse/livssynsmessige grunner. Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen i samarbeid med foreldrene og kan også kalle barnet eller ungdommen inn til spesielle prøver. Dersom lovens krav til hjemmeundervisningen ikke oppfylles, skal kommunen kreve at barnet begynner i skole. Elever som mottar hjemmeundervisning, har ikke rett til spesialundervisning.

Kommunen plikter ikke å holde elevene med lærebøker og undervisningsmateriell. Retten til hjemmeundervisning gir ikke rett til økonomisk kompensasjon fra kommunen.

 

Kriterier/vilkår

Det kreves ikke at du har formell pedagogisk kompetanse. Innholdet i undervisningen må følge bestemmelser gitt i opplæringsloven med forskrifter. Privat hjemmeundervisning må avgrenses mot skolevirksomhet. Dersom du underviser andres barn, er det skolevirksomhet som må godkjennes av departementet.

 

Lover og retningslinjer

Opplæringslova §§ 2-1, 2-13 og 14-2
Opplæringslova
Privatskolelova

 

Saksgang

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du melder skriftlig fra til kommunen om at du skal starte med hjemmeundervisning.

 

Søknaden sendes til:

Leka skole
7994 Leka
 

Kontaktpersoner

Jon Einar Kristensen

(Rektor)
E-post
Telefon: 948 66 790

[Tilbake]


 Powered by Makeweb