A  A  A

Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

Norske elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Hvis skolen krever at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, kan du klage til skolen. Det gjelder for eksempel utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer. Hvis skolen ikke endrer sitt vedtak eller sin praksis, kan du henvende deg til fylkesmannen, som fører tilsyn med virksomheten i grunnskolen. 

 

Lover og retningslinjer

Forvaltningsloven
Opplæringslova § 2-15
Fortsatt lov med skoleturer
Rett til gratis grunnskoleopplæring (rundskriv)

 

Saksgang

 

Søknaden sendes til:

Leka skole

7994 Leka 

 

Kontaktpersoner

Jon Einar Kristensen

(Rektor)
E-post
Telefon: 948 66 790

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb