A  A  A

Kontrollutvalg

På vegne av kommunestyret fører kontrollutvalget tilsyn med forvaltningen i kommunen og påser at revisjonen fungerer på betryggende måte. Utvalget avgir innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper og rapporterer ellers når det er påkrevet.

 

Vedtatt i K.sak 53/15 og 5/17.

Kontrollutvalget i Leka kommune 2015-2019 består av følgende

 

Medlemmer:                                      

SP Arve Haug, leder                                 

SV Petter Konrad Sandvik, nestleder                       

SP Kristin Hagen Fjeldstad

AP Bente Martinsen

V   Lars Gunnar Thorvik


Varamedlemmer SP:

Inge Olai Nilsen

Louise Holmberg Holand


Felles varamedlemmer AP/SV/V:

Steinar Garstad (SV)

Vidar Furre (V)

Therese Botnan (SV)

Stig Holmstrand

               


 

Du kan lese mer om kontrollutvalgets arbeid her www.konsek.no

[Tilbake]


 Powered by Makeweb