A  A  A

Familievernkontor

Familievernkontor

Familievernkontoret gir deg eller dere tilbud om behandling og rådgiving når det er vansker eller kriser i familien. Du kan ta direkte kontakt med et familievernkontor og alle ansatte har taushetsplikt. Samtaleterapi for par og familier er det vanligste tilbudet. Familievernkontoret tilbyr også kurs og gruppeopplegg om aktuelle familie- og samlivstemaer. Familievernkontoret utfører obligatorisk mekling ved samlivsbrudd for ektepar eller samboere med barn under 16 år når foreldre som ikke bor sammen ønsker rettssak om foreldreansvar, barnets/barnas bosted eller samvær.

Det finnes familievernkontor i alle fylker. De er enten statlige eller kirkelige, men er underlagt det samme lovverket og godkjennes alle av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Samarbeidsparter

Familievernkontoret samarbeider med helsestasjonene i sitt distrikt, særlig om fødselsforberedende kurs og kurset for nybakte foreldre, Godt samliv. Der det er aktuelt og når familien selv samtykker til det, samarbeider familievernkontoret med det kommunale barnevernet for å finne gode tiltak for hele familien. Familievernkontoret samarbeider også med skoler, sosialkontor, frivillige organisasjoner, menigheter og lignende.

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Finn nærmeste familievernkontor

 

Lover og retningslinjer

Barnelova § 51
Ekteskapsloven § 26
Familievernkontorloven

 

Saksgang

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

 

Kontakt Familievernkontoret i Namsos
7800 Namsos
Tlf 74 28 44 90

Samarbeidspartnere:

Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag

Tlf.nr 74052033

Staupslia 41/Postboks 126

7600 Levanger

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb