A  A  A

Oppvekst

Oppvekst omfatter barnehage, skole, SFO og musikk/kulturskole og bibliotek.

 

OPPVEKST:

Bjørn Henriksen

Rektor Leka skole

743 87 050          

E-post

 

Øystein Solenes Vold

Musikk- kulturskole

E-post

 

Linda Hansen Ekrem

Styrer Leka barnehage

996 97 536

E-post


 

Helene Helmersen

Ped. leder barnehage         

E-post                   

 

Bente Nordlund

Biblioteksjef

E-post


[Tilbake]


 Powered by Makeweb