A  A  A

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2015-2019

Kommunene skal oppnevne råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder bla adkomst, arbeid med diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kommunestyret oppnevnte i K.sak 61/15følgende medlemmer.

 

Fra kommunestyret:

Åsmund Nilsen, leder

Ole Annfinn Helmersen          

Aina Hege Haug, vara

Kristin Hagen Fjeldstad, vara

 

Fra organisasjonene:           

Bente Martinsen, nestleder

Kirsten Pettersen, vara

 

Fra administrasjonen:

Sykepleiesjef

Helsesøster

  

Beathe Mårvik, sekretær

 

Lov om kommunale råd for funksjonshemmede

 

Epost sekretær

[Tilbake]


 Powered by Makeweb