A  A  A

Eldreråd

Alle kommuner skal ha et eldreråd som velges av kommunestyret for valgperioden.

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen.

Leka kommunestyre har i sak 61/15 oppnevnt følgende råd for 2015-2019:


Medlemmer:                              vara:

Inge Olai Nilsen , leder             Ole Emil Solsem

Bjørg Tiller, nestleder               Solveig Fløtre Johansen

Anne Karin Furre                       Tone Rennemo

Ingrid Ingebrigten                     Kirsten Pettersen

Bjørn Sigurd Larsen


Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd

Eldrerådet Nord-Trøndelag

Epost sekretær


2019

Møtereferater


Møte 12.3.2019 (Eldreråd og råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne) 


____________________________________________________________________ 

2018

Møtereferater


Møte 12.11.2018

Møte 10.10.2018

Møte 30.8.2018

Møte 16.5.2018

Møte 25.4.2018

_______________________________________________________________

2017

Møtereferater 

Møte 27.11.2017

Møte 22.9.2017

Møte 15.3.2017
_____________________________________________________________________

Møte 06.01.2016 - Lekatun kl. 11:30


Møteprotokoll

Innkalling via SMS for å behandle utsatt sak fra forrige møte


01/16 Valg av leder og nestleder

02/16 Aktivitet

_____________________________________________________________________________

Møte 17.12.15 - Lekatun kl. 10:30


Møtebok

Sakliste/innkalling

01/15 Konstituering av Leka eldreråd, valg av leder og nestleder

02/15 Møteplan 2016 

_________________________________________________________________________________ 

 

Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd

Eldrerådet Nord-Trøndelag

Epost sekretær

[Tilbake]


 Powered by Makeweb