A  A  A

ADU - Administrasjonsutvalg

Saklister og møteprotokoller

I administrasjonsutvalget møter

fra arbeidsgiversiden:  Formannskapet

fra arbeidstakersiden: Torill A. Grande og Trude Thorsen, vara Venke Strat Thorsen

ved lærersaker møter: Harald Henriksen

ved plo-saker møter:   Torill A. Grande og Erna Borgan

Administrasjonsutvalget har møter samme dag som formannskapet.

_____________________________________________________________________

Møte 7.12.2018 - Lekatun kl. 09:30-09:45

Møtebok

Saksliste

PS 5/18 Legesekretær - økt stillingshjemmel fra 80 til 100 % fra

1.1.2019

________________________________________________________

Møte 22.08.2018 - Lekatun kl. 11:00-11:30

Møtebok

Sakliste

PS 2/18

Aktivitør og vaskeribetjent Merethe Solsem - behandling av søknad om andre års utdanningspermisjon

 

2011/201

PS 3/18

Sykepleiesjef Tove Kvaløy - behandling av søknad om ett års permisjon for arbeid i stilling i annen kommune

 

2014/120

PS 4/18

Stillingsøking for ped.leder i Leka barnehage

X

2018/204
_____________________________________________________________________

Møte 06.06.2018 - Lekatun kl. 10:30 - 11:00

Møtebok

Sakliste

PS 01/18

Økt stillingshjemmel - legesekretær

 

2018/87


_____________________________________________________________________

Møte 27.09.2017 - Lekatun kl. 09:00 - 09:30

Møtebok

Sakliste

PS 8/17

Endring av rektorstilling og oppretting av ny stilling for skolefaglig ansvarlig/oppvekstleder

 

2017/250


_____________________________________________________________________

Møte 20.09.2017 - Lekatun kl. 10:00 - 10:30

Møtebok

Sakliste

PS 7/17

Permisjonssøknad fra rektor Tommy Furre Holmstrand

 

2013/383


_____________________________________________________________________

Møte 22.06.17 - Lekatun kl. 09:00 - 10:30

Sakliste

Møtebok

PS 4/17

Søknad om permisjon for utdanning - Linda Garstad

 

2015/216

PS 5/17PS 5/17

Oppretting av stillingshjemmel for egen drift av skolelunsj fra skoleåret 2017/2018

 Søknad om permisjon for utdanning - Merethe Solsem

 

2017/154


2011/201
I hht møteplan og lønnspolitiske retningslinjer gjennomføres det drøftingsmøte / forberede lokale lønnsforhandlinger.

Dokumenter og innkalling sendes ut separat fra personalkontoret.

_____________________________________________________________________

Møte 04.04.17 - Lekatun kl. 10:30 - 10:45

Møtebok

Sakliste

PS 2/17

Søknad om ulønnet permisjon fra hjemmehjelpstilling

 

2011/244

PS 3/17

Felles skatteoppkrever i kommunene Leka, Vikna og Nærøy

 

2014/133

______________________________________________________________

Møte 07.02.17 - Lekatun kl. 10:30 - 11:00

Møtebok

Sakliste

PS 1/17


Bemanningsøkning Leka barnehage


 

2016/305
______________________________________________________________

Møte 06.12.16 - Lekatun kl. 10.30 - 11:30

Møtebok

Sakliste


PS 10/16


Bemanningsøkning i Leka barnehage

 


2016/305

PS 11/16

Godkjenning av lederavtale

 

2016/295

______________________________________________________________

Møte 08.11.16 - Lekatun kl. 10:00 - 10:30

Møtebok

Sakliste

PS 9/16

Bemanning økonomiavdelinga 2017

 

2016/288

_____________________________________________________________________

Møte 07.06.16 - Lekatun kl. 10:30

Møtebok

Sakliste

PS 8/16

Godkjenning av kompetanseplan 2016-2019 - generell del

 

2016/98

_______________________________________________________________________

Møte 10.05.16 - Lekatun kl 10:00

Møtebok

Sakliste

PS 7/16

Bemanningsøkning Leka barnehage fra høst 2016

 

2016/133

______________________________________________________________

Møte 21.04.16 - Lekatun kl. 09:00 - 09:30

Møtebok

Sakliste

PS 6/16

Opprettelse av lærerstilling  voksenopplæring

 

2016/117

_____________________________________________________________________

Møte 05.04.16 - Lekatun kl. 09:00 - 10:30

Møtebok

Sakliste

PS 3/16

Søknad om permisjon

 

2010/492

PS 4/16

Godkjenning av kompetanseplan for Leka kommune 2016-2019

 

2016/98

PS 5/16

Godkjenning av nytt telefonreglement i Leka kommune

 

2014/295


_______________________________________________________________

Møte 09.03.16 - Lekatun kl. 13:00

Møtebok

Sakliste

PS 02/16 Assisterende sykepleiesjef

______________________________________________________________

Møte 26.01.2016 - Lekatun kl. 10:30

Møtebok

Sakliste

PS 01/16 Avdelingssykepleier_______________________________________________________________________________________


MØTEPLAN 2015

___________________________________________________________________________________

Møte ADU 09.12.15 - Lekatun kl. 10:30

Møtebok

Innkalling/sakliste

PS 9/15     Bemanningsøkning i Leka barnehage        2015/99

PS 10/15   Rullering av lønnspolitisk handlingsplan     2014/295

___________________________________________________________________________

Møte ADU 10.11.15 Lekatun kl. 10:30

Møtebok

Innkalling/sakliste

PS 08/15 Nattevaktordning pleie- og omsorg 2016______________________________________________________________

Møte ADU 13.10.15 Lekatun kl. 10:30

Møtebok

Innkalling/sakliste

PS 06/15 Avklaring konsekvens etter tariffoppgjør pr 1.5.2015

PS 07/15 Søknad om permisjon -

__________________________________________________________

Møte ADU 24.09.15

Innkalling/sakliste

PS 05/15 Utlysningstekst flyktningekoordinator

___________________________________________________________

Møte ADU 05.08.15

Møtebok

Innkalling/sakliste

PS 04/15 Skifte styrer og pedagogisk leder

___________________________________________________________

Møte ADU 21.04.15 kl. 10:30

Møtebok

Innkalling/sakliste

PS 02/15 Bemanning i Leka barnehage - stillingsøking barnehageåret 2015/2016

PS 03/15 Nattevaktordning pleie- og omsorg

__________________________________________________________________________________________

Møte  ADU 17.03.2015

Møtebok

Innkalling/sakliste

PS 01/15 Lønnspolitisk handlingsplan

_____________________________________________________________________

Møte ADU 02.12.2014

 

Møtebok

Innkalling/sakliste

 

PS 01/14 Rullering reglement

_____________________________________________________________________________

  

06.11.12

Sakliste

 

06/12   Økning av stillingshjemmel kulturområdet  

 

______________________________________________________________________________

Møte ADU 16.04.12

Sakliste

Møteprotokoll

 

05/12   Skolefaglig ansvarlig – utvidelse av stillingsstørrelse

______________________________________________________________________

Møte ADU 16.02.12

Sakliste

Møteprotokoll

 

04/12   Rekrutteringstiltak innen prioriterte områder

______________________________________________________________________

Møte ADU 07.02.12

Sakliste

Møteprotokoll

 

02/12  Kompetanseplan 2012-2015

            Vedlegg 1vedlegg 2vedlegg 3 vedlegg 4

 

03/12  Rekruttere og beholde personal

______________________________________________________________________

Møte ADU 26.01.12

Sakliste

Møteprotokoll

 

01/12  Stillingsøking nattevakt PLO

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb