A  A  A

AMU - Arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalget består av

arbeidsgiver:      ordfører

                            rådmann


arbeidstaker:      hovedverneombud

                            verneombud/hovedtillitsvalgt

                         


Møteplan 2018:

17. januar

06. februar

30. mai

17. oktober

__________________________________________________________________

Møte 17.01.2018 - Lekatun kl.

Møtebok

Sakliste

PS 1/18

Konstituering av AMU 2018

 

2016/49

PS 2/18

Møteplan 2018

 

2016/49

PS 3/18

HMS-plan - planprosess

 

2016/49

PS 4/18

Pålegg fra Arbeidstilsynet

 

2016/49

PS 5/18

Bruk av ressurser - verneombud

 

2016/49

________________________________________________________

________________________________________________________


Møte 10.05.16 - Lekatun kl. 09:00

Møtebok

Sakliste


PS 2/16

Valg av hovedverneombud og leder AMU

 

2016/49

PS 3/16

Kontorplassering

 

2016/49__________________________________________________________________________

Møte 18.02.16 - Lekatun kl. 09:00-10:30


Møtebok

Sakliste


01/16  Konstituering av Arbeidsmiljøutvalg
________________________________________________________

________________________________________________________

Møte 21.08.12

 

Sakliste

 

01/12     Varslingsrutiner

              Vedlegg 1

 

 

 

 

Møteplan 2012

[Tilbake]


 Powered by Makeweb