A  A  A

Arbeidsmiljøutvalg, saklister og møteprotokoller

Arbeidsmiljøutvalget består av

arbeidsgiver:      ordfører

                            rådmann

personalkonsulent

arbeidstaker:      hovedverneombud

                            verneombud

                            verneombud

Arbeidsmiljøutvalget har møter samme dag som formannskapet.

Møte 10.05.16 - Lekatun kl. 09:00

Møtebok

Sakliste


PS 2/16

Valg av hovedverneombud og leder AMU

 

2016/49

PS 3/16

Kontorplassering

 

2016/49_____________________________________________________________________________________________

Møte 18.02.16 - Lekatun kl. 09:00-10:30


Møtebok

Sakliste


01/16  Konstituering av Arbeidsmiljøutvalg

________________________________________________________________________

Møte 21.08.12

 

Sakliste

 

01/12     Varslingsrutiner

              Vedlegg 1

 

 

 

 

Møteplan 2012

[Tilbake]


 Powered by Makeweb