A  A  A

Stortingsvalg 2013

www.valg.no

_________________________________________________

Ordinær forhåndsstemming:

Ordinær forhåndsstemmegivning starter mandag 12.august og foregår til og med fredag før valgdagen 06.september slik:

 

Alle hverdager                         kl.1000 til kl.1400                   Lekatun

Fredag 23.august                    kl.1900 til kl.2100                   Lekatun

Lørdag 24.august                    kl.1100 til kl.1330                   Gutvik bedehus

Lørdag 31. august                   kl.1100 til kl.1330                   Lekatun

Onsdag 04.september             kl.1600 til kl.1700                   Leka sykestue

 

Er du syk eller ufør, kan du søke kommunen om å få forhåndsstemme hjemme.

Ta med valgkortet når du kommer for å avgi forhåndsstemme.

_____________________________________________________________________

 

Ambulerende forhåndsstemmegivning:

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, jf. valgloven § 8-3 sjette ledd.

 

Frist for å søke er torsdag 5. september. Søknaden sendes

Valgstyret i Leka kommune

Leknesveien 67

7994 Leka

______________________________________________________________________

 

Åpningstider valgting:

 

Søndag 08.september:

Lekatun for alle kretser                             kl.1300 – 1600

 

Mandag 09.september:

Gutvik bedehus 

for krets 001: Gutvik                                 kl.1100 – 1630

 

Lekatun 

for krets 002: Kvaløy/Husby                     kl.1100 – 1900

 

Grendahset Fjellvang 

for krets 003: Haug/Solsem/Stein            kl.1100 – 1630

______________________________________________________________________

Møte i valgstyre 20.08.13

Sakliste

06/13        Oppnevning av stemmestyrer

           

___________________________________________________

Møte i valgstyre 14.05.13

Sakliste

Møteprotokoll

01/13          Stemmesteder og åpningstider stortingsvalget 2013

 

02/13          Utlegging av manntall stortingsvalget 2013

 

03/13          Oppnevning av forhåndsstemmemottakere 2013

 

04/13          Prøving av forhåndsstemmer stortingsvalget 2013,    

                   delegert myndighet

 

05/13          Delegering av myndighet stortingsvalget 2013

 

_______________________________________________________________________

Valgstyre 2013

Kommunestyret har i K.sak 18/13 oppnevnt formannskapet som valgstyre i Leka kommune.

Den offisielle valgdagen for stortingsvalget i 2013 er fastsatt til mandag 09. september.

Kommunestyret har i K.sak 75/12 vedtatt å avholde valg også søndag 8. september i Leka kommune.

[Tilbake]


 Powered by Makeweb